Met het begrip free-to-air (FTA) wordt bedoeld dat een radio- of televisie-uitzending zonder versleuteling of codering wordt uitgezonden en daardoor gratis is te ontvangen.

Voor de ontvangst van deze uitzendingen is geen andere apparatuur nodig dan een standaard satellietontvanger.

BVN is een Vlaams-Nederlandse zender die free-to-air te ontvangen is via verschillende satellieten Het grote voordeel van free-to-air uitzendingen is dat de consument de uitzendingen met standaard apparatuur kan ontvangen. De consument wordt dan niet door de programma-aanbieder gedwongen om gecertificeerde apparatuur te gebruiken die veelal duurder is en minder mogelijkheden kent dan standaard apparatuur.

Taalgebieden in West-Europa waar veel free-to-air uitgezonden wordt, zijn het Duitse, Engelse, Franse en Italiaanse taalgebied.