Een schotelantenne, ook wel satelliet schotel genoemd, bestaat uit een cirkelvormige of ovale reflector in de vorm van een parabolische schotel en een ontvangstkop, LNB (low noise block) genaamd, die de eigenlijke antenne bevat. De reflector bundelt de radiogolven en concentreert deze op de LNB. Een schotelantenne wordt voornamelijk gebruikt om signalen van een satelliet te ontvangen.

Steeds meer huishoudens hebben een schotelantenne om satelliettelevisiesignalen te ontvangen. Behalve voor het ontvangen van signalen worden schotelantennes ook gebruikt om signalen naar satellieten te zenden. In de radioastronomie gebruikt men schotelantennes als radiotelescoop om radiogolven van astronomische objecten waar te nemen.